หน้าแปลน เชื่อมซ็อกเก็ต / สวมเชื่อม SW – Socket Weld Flange

หน้าแปลนสวมเชื่อม เป็นหน้าแปลนที่มีบอร์ (bore) เป็นซ็อกเก็ต (socket) ในการเชื่อมต่อกับท่อ จะเชื่อมเฉพาะภายนอกด้านเดียว ภายในที่เป็นบ่าไม่ต้องเชื่อม แนวเชื่อมภายนอกจะเป็นแบบเกย (fillet weld)  จึงไม่สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมด้วยวิธีเรดิโอกราฟิกได้ หน้าแปลนชนิดนี้มักใช้กับท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเล็กกว่าตัวหน้าแปลนเอง หน้าแปลนชนิดนี้มีช่องเชื่อมภายในจึงทำให้ของเหลวหรือแก๊สภายในท่อแรงดันไหลผ่านได้ดี TAFV ( TOKLAI FITTING AND VALVE ) มีหน้าแปลนสวมเชื่อมที่ผลิตจากเกรดวัสดุและขนาดที่หลากหลาย ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานได้อย่างครอบคลุม

หมวดหมู่:

ขนาดของหน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต

หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด 5K
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด 10K
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด 20K
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด 150P
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด 150P Slip On
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด 300P
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด PN10
หน้าแปลนสวมเชื่อม ชนิด PN16

กระบวนการทางอุตสาหกรรม
ทางเครื่องกลและการตีขึ้นรูป

อุตสาหกรรมที่ใช้งาน
ผลิตไฟฟ้า, ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติ, สารเคมี, ต่อเรือ, ทำความร้อน, ผลิตกระดาษ, ผลิตโลหะ และอื่นๆ

error: Content is protected !!