หน้าแปลนเหล็ก150P (BL)

หน้าแปลนมีลักษณะผิวหน้ายก หรือหน้าแปลน RFจะมีลักษณะผิวหน้าที่นูนออกมาหรือยกออกมาจากตัวแผ่นหน้าแปลนเพียงเล็กน้อย เพื่อรองรับกับปะเก็น (gasket)ที่มาติดตั้ง ลักษณะหน้าแปลนจะเป็นแบบสวมเชื่อมเช่นเดียวกับหน้าแปลนผิวหน้าแบน (FF Flange หรือหน้าแปลน FF)และเป็นหน้าแปลนที่ใช้อย่างกว้างขวางในการสร้างท่อส่งในหลายๆอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก เหมาะที่จะใช้สำหรับงานท่อแก๊สที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อท่อ และการต่อท่อกับ;Valve,Pump, Equipment ใช้กันอย่างกว้างขวางหลายๆอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี, การก่อสร้าง, น้ำประปา, น้ำทิ้ง, น้ำมัน ฯลฯ

หน้าแปลนบอด (Blind Flange) เป็นส่วนสำคัญในระบบท่อขนส่ง ใช้สำหรับปิดท่อ หรือจุดพัก เพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่าน มักใช้หยุดน้ำ หยุดน้ำมัน ของเหลว เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อขนส่ง

หน้าแปลนเหล็กบอด 150P (BF) Blind Flange Carbon steel 150P มาตราฐาน ANSI150 คือ หน้าแปลนบอด 150P เป็นหน้าแปลนที่สามารถทนแรงต่อแรงดันได้ 150 psi

สินค้ารับประกันคุณภาพมาตรฐาน การรับประกันสินค้าเปลี่ยนคืน ภายใน 7 วัน ในกรณีพบปัญหาที่มาจากคุณภาพสินค้าและการชำรุดจากการผลิตของสินค้าเท่านั้นสินค้าต้องอยู่ในสภาพตามเงื่อนไข สินค้าต้องไม่ถูกใช้งานหรือดัดแปลงแล้วทุกกรณี อุปกรณ์ , แพ็คเกจครบสมบูรณ์ทุกชิ้น

มีสินค้าพร้อมส่ง หน้าแปลนเหล็กบอด 150(BF) Blind Flange  ใช้สำหรับงานเชื่อมท่อ  ข้อต่อท่อ วาล์ว ปั้ม

หมวดหมู่: ,

หน้าแปลน ANSI150 เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร รวมไปถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า ฯลฯ ซึ่งในส่วนของหน้าแปลน จะมีความสามารถในการทนแรงดันที่แตกต่างกันโดยมาตรฐาน ANSI จะใช้หน่วย PSI เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆเหล่านี้ เช่น ANSI150 หมายถึงหน้าแปลนชิ้นนี้สามารถทนแรงดันได้มากที่สุดที่ 150 PSI เป็นต้น

หน้าแปลนมาตราฐาน ANSI (USA) แบ่งย่านความดันออกเป็น 7 ชนิด คือ ANSI 150, ANSI 300, ANSI 400, ANSI 600, ANSI 900, ANSI 1500, และ ANSI 2500 โดยตัวเลขจะหมายถึงความทนทานต่อแรงดันในหน่วย PSI

  • ANSI 150 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 150 PSI
  • ANSI 300 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 300 PSI
  • ANSI 400 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 400 PSI
  • ANSI 600 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 600 PSI
  • ANSI 900 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 900 PSI
  • ANSI 1500 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 1500 PSI
  • ANSI 2500 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 2500 PSI

และจะมีขนาด (Flange’s Dimension) กำกับไว้ด้วย เช่น ANSI 150 3/4″, ANSI 300 1″ เป็นต้น

error: Content is protected !!