บทความและสาระความรู้

วิธีการติดตั้ง วาล์วผีเสื้อ ( BUTTERFLY VALVE )

 1 การเตรียมการติดตั้ง

2 ลำดับขั้นตอนการขันน็อตวาล์ว

3 จัดระยะศูนย์กลางรูหน้าแปลนให้ได้แนว

4 การจัดวางวาล์ว หน้าแปลน และสกรูน็อต

error: Content is protected !!